ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ประชุมองค์กรรับรองฯ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า

19/May/2016

คณะทำงานจัดเตรียมเอกสารประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ร่วมกันตรวจทานเอกสารประเมินตนเองเพื่อนำส่งภายในวันที่      30 พฤษภาคม 2559

     และคณะทำงานองค์กรรับรองฯ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้า     คงคลัง และกระจายสินค้า ร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายและวางแผนจัดทำคู่มือแบบประเมินของเจ้าหน้าที่สอบ ณ สนง.สมาคมขนส่งฯ ถ.เชื้อเพลิง คลองเตย ( 19 May 2016 )

Back