ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559”

14/May/2016
น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ, นายสิทธิชัย วชิรพรพงศา และ          นางรัณดา พลสิงหะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559”     โดยกองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ( 14 May 2016 )

Back