ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) สู่สากล ครั้งที่ 1/2559

11/May/2016
กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)สู่สากล ครั้งที่ 1/2559 จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่สอบ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า ดังต่อไปนี้  นายสุชัย สถาพร, นายปัญญา ซุ่นทรัพย์,        นายสุกราน รักพ่วง, นายสิทธิชัย วชิรพรพงศา, น.ส.สุจิตรา       หาญบัญชากิจ และเจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ นางรัณดา    พลสิงหะ ( 11 May 2016 )

Back