ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ประชุมคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ครั้งที่ 1

29/Apr/2016
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม, นายสุชัย สถาพร และน.ส.สุวิมล  พงษ์พิทยานันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการฯ ตาม พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานที่ประชุม                ( 29 Apr 2016 )

Back