ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะ2

26/Apr/2016
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้จัดทดสอบอาชีพ ผู้ควบคุมคลังสินค้าไซโล ระดับ3 ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ระยะ2 บจก.ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า สาขานครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา               ( 26 Apr 2016 )

Back