ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

16/Mar/2016
     สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ห้องโลตัส โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และได้รับเกียรติจากนางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย เกินกว่าครึ่งหนึ่ง จากจำนวนสมาชิกสามัญ 46 ราย และสมาชิกวิสามัญจำนวน 5 ราย จากสมาชิกวิสามัญ จำนวน 16 ราย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนา เรื่อง เสวนา "พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติ: สิ่งที่ควรรู้และต้องปฏิบัติ โดยวิทยากรจากกรมการค้าภายในและนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น เพื่อเป็นความรู้กับสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมนำไปปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถสอบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Back