ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

จัดทดสอบอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าอันตราย ระดับที่ 3

02/Mar/2016

เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม2559 สมาคมฯ ได้จัดทดสอบอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าอันตราย ระดับที่ 3ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎี ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 60 นาที และสอบภาคปฏิบัติ (สัมภาษณ์) รายละ 15 นาที

เจ้าหน้าที่คุมสอบจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณชุติพร อธิเกียรติ, คุณสุจิตรา หาญบัญชากิจ และคุณมธุรา สุทธิประภา เจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง, ผศ.ศุภเอก ประมูลมาก, อาจารย์วิเชษฐ์ พลายมาศ และนางรัณดา พลสิงหะ

โดยช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. จัดสอบที่ บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ สาขาแหลมฉบัง มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ราย และช่วงเวลา 14.30 – 16.30 น. จัดสอบที่ บจก.บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนลโลจิสติกส์ สาขาร่มเกล้า ลาดกระบัง มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 6ราย

Back