ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ร่วมงานสัมมนา เรื่อง “โอกาส อุปสรรค และกฎระเบียบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเพื่อนบ้านกับการประกอบการคลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ซอฟแวร์เพื่อยกระดับการจัดการ”

28/Mar/2016
     ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม, นางปิยะนุช สัมฤทธิ์, น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ, นายปัญญา ซุ่นทรัพย์ และนายสิทธิชัย วชิรพรพงศา ร่วมงานสัมมนา เรื่อง "โอกาส อุปสรรค และกฎระเบียบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเพื่อนบ้านกับการประกอบการคลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ซอฟแวร์เพื่อยกระดับการจัดการ” ภายใต้โครงการ "ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงรุกจากประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษากฎระเบียบบริการ โลจิสติกส์ของประเทศเพื่อนบ้าน กับยกระดับการบริหารจัดการกิจการบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คลังสินค้า ห้องเย็น และไซโล ตัวแทนออกของรับอนุญาต และธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องรองเมือง 1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถ.พระราม 6 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดย ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นวิทยากรการสัมมนาในครั้งนี้

Back