ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ปั้นสมาคมการค้ามือใหม่ ระดับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2”

26/Jan/2016
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น มอบหมายให้ นางรัณดา พลสิงหะ เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ " ปั้นสมาคมการค้ามือใหม่ ระดับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาคมการค้าที่จัดตั้งใหม่ ให้มีการปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายสมาคมการค้า รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตามหลัก วิชาการของสมาคมการค้า เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2559 ระหว่าง เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Back