ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการกำกับ พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

08/Jan/2016
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม, นายสุชัย สถาพร, น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ, นางอภิรดี ศรีวัฒนา, นายสิทธิชัย วชิรพรพงศา และน.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ เข้าร่วมประชุมกับ นายสมชาย รัตนสุภาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากลไกระบบตลาด กรมการค้าภายใน เพื่อหารือเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการกำกับ พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล  และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ( 8 Jan 2016 )

Back