ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

18/Nov/2015

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม ณ ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ( 18 Nov 2015 )

Back