ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

สัมมนาเรื่อง “ ก้าวใหม่ของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในปี พ.ศ. 2559 ”

18/Nov/2015

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จัดสัมมนาเรื่อง " ก้าวใหม่ของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในปี พ.ศ. 2559 ”     ณ ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี เพื่อให้ความรู้ ในเรื่องสำคัญที่จะมีผลต่อกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในปี พ.ศ. 2559  ซึ่งได้แก่ 

1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจการ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

2) พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

3) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น

Back