ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การสัมมนาประชาพิเคราะห์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะ 2

10/Nov/2015

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะ 2 และ ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ได้ร่วมเสวนา เรื่อง " มาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพใครได้ประโยชน์” โดยมีผู้แทนจากสมาคมต่างๆ ร่วมเสวนา ได้แก่ นางปิยะนุช สัมฤทธิ์ ผู้แทนสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA), นายสมชาย บันลือเสนาะ ผู้แทนสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( TIFFA) และนายเลิศชาย พงษ์โสภณ ผู้แทนสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ห้องวายุภักษ์ 5 ชั้น5 จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( 10 Nov 2015 )

Back