ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ประชุมหารือและเสนอความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและห้องเย็น

21/Oct/2015

นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมฯ เพื่อหารือและเสนอความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและห้องเย็น ( 21 Oct 2015 )

Back