ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558

21/Oct/2015

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ      เป็นประธานที่ประชุม ณ ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ( 21 Oct 2015 )

Back