ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

14/Dec/2015

น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประชุมครั้งที่ 5/2558 เรื่อง กำหนดเครื่องมือประเมิน ภาคทฤษฎี (2) บจก.นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ ถนนบรมราชชนนี ( 14-15 Dec 2015 )

Back