ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ประชุมหารือ "โครงการเงินหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน

04/Dec/2015

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม เข้าร่วมประชุมหารือ "โครงการเงินหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน          (แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง   และธุรกิจห้องเย็น) มีผู้แทนจากสถาบันการเงิน สภาอุตสาหกรรมหอการค้าไทย สมาคมโรงน้ำแข็ง และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุม      

( 4 Dec 2015 )

Back