ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การสัมมนา "ผลกระทบจาก AEC ต่อสินค้าอุปโภคบริโภค: กลุ่มวัสดุก่อสร้าง"

29/Sep/2015
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ร่วมเป็นวิทยากร การสัมมนา "ผลกระทบจาก AEC ต่อสินค้าอุปโภคบริโภค: กลุ่มวัสดุก่อสร้าง" ณ ร.ร. รามาการ์เด้นส์ จัดโดยกรมการค้าภายใน ( 29 Sep 2015 )

Back