ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

25/Sep/2015
นายกิตติชัย เตชะวสัญญู และนายขวัญชัย จันทร์พงษ์   เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จัดโดยกรมการค้าภายใน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 25 Sep 2015 )

Back