ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558”

24/Sep/2015
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558” โดยนายสุชัย สถาพร ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา หัวข้อ   "การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558” ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี  จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ( 24 Sep 2015 )

Back