ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การสัมมนา เรื่อง "ผลกระทบจาก AEC ต่อสินค้าอุปโภคบริโภค: กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม"

21/Sep/2015
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนา เรื่อง  "ผลกระทบจาก AEC ต่อสินค้าอุปโภคบริโภค: กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม" ณ ร.ร. รามาการ์เด้นส์ จัดโดยกรมการค้าภายใน      ( 21 Sep 2015 )

Back