ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบใบรับรองโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

10/Sep/2015
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม และนายสิทธิชัย วชิรพรพงศาเข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น โดยมีผู้ได้รับการรับรองทั้งหมด 35 ราย ได้แก่ ประเภทคลังสินค้า จำนวน 19 ราย, ประเภท ห้องเย็น จำนวน 15 ราย, ประเภทไซโล จำนวน 1 ราย และเข้าฝึกอบรม เรื่อง "การมาตรฐานกับการพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขัน” ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ( 10 Sep 2015 )

Back