ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งาน Together is Power 2015

20/Aug/2015
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน Together is Power 2015 : Empowering Network  ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความร่วมมือของเครือข่ายสมาคมการค้า ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้าของไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งจะมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ Big Network Big Power : เครือข่ายเข้มแข็ง ธุรกิจก้าวไกล โดย นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน นอกจากนี้ ในช่วงค่ำ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี จะขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลังเครือข่าย สู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน

     พร้อมกันนี้ ภายในงานมีการประกาศเกียรติคุณสมาคมการค้า ที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2558 เพื่อเป็นการ  เชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ( 20 Aug 2015 )

 

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ ประจำปี 2558

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558

Back