ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

วันพาณิชย์ 2558

20/Aug/2015
กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงาน " วันพาณิชย์ 2558 ” ซึ่งเป็น  วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 95 ปี ในวันพฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จึงได้มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 (ห้าพัน) บาท แก่มูลนิธิวิสสุกรรม เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของข้าราชการกระทรวงพาณิชย์

Back