ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC

18/Aug/2015
น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งที่3โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC ณ โรงแรมโลตัส กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ( 18 Aug 2015 )

Back