ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC

14/Aug/2015
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม, นางปิยะนุช สัมฤทธิ์, น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ และนายสิทธิชัย วชิรพรพงศา เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC โดย ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมแมน-ดาริน กรุงเทพฯ ( 14 Aug 2015 )

Back