ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานเปิดตัวศูนย์กลางข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

11/Aug/2015
นายสุชัย สถาพร เข้าร่วมงานเปิดตัวศูนย์กลางข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ "ก้าวใหม่ กับ การพัฒนาศักยภาพกำลังคน เพื่อการแข่งขันระดับอาเซียน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ได้มอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาและพัฒนา   ( 11 Aug 2015 )

Back