ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC

07/Aug/2015
นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ และน.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC โดยนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ( 7 Aug 2015 )

Back