ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะ 2

25/Jun/2015
นางสาวชุติพร อธิเกียรติ รองเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเจ้าหน้าที่จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าเยี่ยมชมห้องเย็น บจก.พศภพ 999 ตลาดไท ตามโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะ 2 โดยมีนายกิตติชัย เตชะวสัญญู ปฏิคมสมาคมฯ เป็นผู้ต้อนรับ ( 25 Jun 2015 )
 
นางสาวชุติพร อธิเกียรติ รองเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเจ้าหน้าที่จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าอันตราย บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ แหลมฉบัง ตามโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะ 2 โดยมีนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ต้อนรับ

( 26 Jun 2015 )

 
 

Back