ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

โครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558

23/Jun/2015
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้ยื่นเอกสารการประเมินตนเองให้คณะกรรมการการตรวจฯ ในโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นปี 2558 นั้นได้ผ่านรอบแรกแล้ว และคณะกรรมการการตรวจฯ จากมหาวิทยาลัยหอการไทยและกรมพัฒนา-ธุรกิจ ได้นัดสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาคมฯ มีกรรมการสมาคมฯ ให้ข้อมูล ได้แก่ น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ รองเลขาธิการสมาคมฯ และนายสิทธิชัย วชิรพรพงศา ที่ปรึกษาสมาคมฯ ณ ที่ทำการของสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ถนนเชื้อเพลิง   เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยทางกรมจะประกาศให้ทราบผลการคัดเลือกในเดือนสิงหาคม 2558 ( 23 Jun 2015 )

Back