ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2558

18/Jun/2015
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ     เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม 21102 ชั้น 11 ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เวลา 14.00 - 17.00 น. และเวลา 15.00 น. คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเจ้าหน้าที่จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและกำหนดขอบเขตองค์ความรู้ของสายงานคลังสินค้า ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะ 2 ( 18 Jun 2015 )

Back