ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

20/May/2015
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ( 20 May 2015 ) โดยมีประเด็นหารือดังต่อไปนี้
1.การใช้ประโยชน์และการจัดระบบประทวนสินค้า
2.มาตรฐานและการจัดระดับคุณภาพของคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
3.การสร้างความเข้มแข็งธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
4.การเตรียมพร้อมและการใช้ประโยชน์AEC
5.ปัญหาคลังสินค้าส่วนบุคคลประกอบธุรกิจกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องโลตัส โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ( 20 May 2015 ) 
 

Back