ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานประชุมใหญ่สมาชิกสามัญสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 48

30/Apr/2015
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สมาชิกสามัญสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 48 โดยมีคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นประธานจัดการ ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ( 30 Apr 2015 )

Back