ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานทำบุญสำนักงานใหม่ บจก.นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์

24/Apr/2015
นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ
มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณปิยะนุช สัมฤทธิ์

อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานใหม่

บจก.นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ เลขที่ 25/1 ถ.บรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ( 24 Apr 2015 )

Back