ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน เมษายน 2558

22/Apr/2015
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ประชุมประจำเดือนเมษายน 2558 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม มีวาระพิจารณาจัดสรรตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 4 วาระ 2 ปี ( 2558 – 2559 ) ณ ห้องประชุม 21911 ชั้น 9 ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และในการประชุมครั้งนี้ นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผอ.กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้วางระบบและสร้างซอฟต์แวร์เพื่อออกใบประทวนสินค้าเข้าพบคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ( 18 Apr 2015 )

Back