ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2558

10/Apr/2015
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ( 10, 20 Apr 2015 )
 
 

Back