ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2558

19/Mar/2015
นายสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคมฯ /กรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายลงทุน เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า ( BIMSTEC TNC ) ครั้งที่ 20 ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ( 19 Mar 2015 )
 
นายสิทธิชัย วชิรพรพงศา ที่ปรึกษาสมาคมฯ และน.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา " การสร้างกลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าสู่ ASEAN ” ภายใต้กิจกรรมสร้างกลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ( 23 Mar 2015 )
 
นายสิทธิชัย วชิรพรพงศา ที่ปรึกษาสมาคมฯ และน.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังหลักเกณฑ์ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( 30 Mar 2015 ) 
 

Back