ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

18/Mar/2015
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พร้อมทั้งจัดสัมมนาเรื่อง
" มาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ” ณ ห้องโลตัส โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยได้รับเกียรติจาก
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรม การค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน
มีวาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 4 วาระ 2 ปี พ.ศ. 2558 – 2559 จำนวน 19 ท่าน
และสมาชิกสามัญที่ร่วมประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ ให้ ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม จาก บจก.ชัยนาวีห้องเย็น ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น สมัยที่ 4 วาระ 2 ปี พ.ศ. 2558 – 2559   ( 18 Mar 2015 )

Back