ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

08/Feb/2015
( 5 Feb 2015 ) นายสุชัย สถาพร คณะกรรมการด้านธุรกิจและนโยบายลงทุน เข้าประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการค้าไทย 
 
( 8 Feb 2015 ) นายสิทธิชัย วชิรพรพรศา ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ณ สนามกอล์ฟ รอยัลเจมส์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 
( 17 Feb 2015 ) นายสุชัย สถาพร คณะกรรมการด้านธุรกิจและนโยบายลงทุน เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง " อนาคตค้าปลีกไทย ภายใต้ AEC ” (ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีค้าปลีกของไทย ) โดยสำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้อง Le Lotus โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ 

       ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวาณิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุถึงอนาคตของ การค้าปลีกไทยในเสวนาเรื่อง " อนาคตค้าปลีกไทย ภายใต้ AEC ” ว่า จากการคาดการณ์ อนาคตของการค้าปลีกไทยในปีนี้จะสดใสกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้แรงกระตุ้นจากการใช้เงินของภาครัฐและการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้า โดยประมาณการว่าดัชนี  การค้าปลีกของไทยในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.4 จากที่ติดลบร้อยละ 0.4 ในปี 2557 ขณะที่มูลค่า GDP ค้าปลีกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.5 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,600,000 ล้านบาท

      ด้านการส่งออกไปต่างประเทศหลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการสำรวจ ประเทศที่น่าสนใจมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย เนื่องจากในอนาคตจะมีรายได้ต่อหัวสูงมากขึ้น อันเป็นผลจากนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียที่ตั้งเป้าให้ปี 2563 ประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้กำลังซื้อสินค้าสูงขึ้นด้วย โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับที่ 6 ในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 9 ในเอเชีย

 

 

( 25 Feb 2015 ) ผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์ ดร.ชยงการ ภมรมาศ และผู้ติดตามอีก 2 ท่านเข้าพบคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของสมาคมฯ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม เป็นประธานในที่ประชุม

 
 
 
 

Back