ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน มกราคม 2558

28/Jan/2015
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดกรมการค้าภายในใหม่ นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการผลักดันโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ ให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน มกราคม 2558 และเวลา 15.00 น. มีการเสวนาเรื่อง " ท่านได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย ที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสูง จริงหรือ? ” ร่วมกับผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นและผู้แทนจาก บจก.นานาบริการ ( 28 Jan 2015 )

Back