ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานสัมมนาเรื่อง “ การสร้างเครือข่ายของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า เพื่อความสามารถในการแข่งขัน AEC ”

24/Dec/2014
( 24 Dec 2014 ) ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม และนางปิยะนุช สัมฤทธิ์ ได้ร่วมอภิปรายเรื่อง " เครือข่ายธุรกิจกับโอกาสการลงทุน และความสามารถด้านการแข่งขัน ” ในงานสัมมนาเรื่อง " การสร้างเครือข่ายของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า เพื่อความสามารถในการแข่งขัน AEC ” จัดโดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมทีเค-พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

Back