ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2557

17/Dec/2014
( 17 Dec 2014 ) คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

Back