ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2557

15/Dec/2014
( 15 Dec 2014 ) ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม, น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เข้าร่วมประชุมหารือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง " หน่วยรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ” โดยทางสถาบันฯ ต้องการให้สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ยื่นคำขอ     รับเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพด้านคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 
( 16 Dec 2014 ) นายสุชัย สถาพร เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง " ประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการค้าบริการที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้ ” ณ ห้องอโนมา 2-3 กรุงเทพฯ          

Back