ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

19/Nov/2014
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบอธิบดีกรมการค้าภายในใหม่ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เพื่อแสดงความยินดีและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการผลักดันโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ เมื่อเวลา 14.00 น. และประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.30 -17.30 น. ณ ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

Back