ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2557

08/Oct/2014

  • ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า เพื่อรับทราบและพิจารณาประเด็นวาระต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ( 8 Oct 2014 )

  • นายสิทธิชัย วชิรพรพงศา ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทน คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ อุปนายกสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7-5/2557 เพื่อรับทราบและพิจารณาประเด็นวาระต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ( 13 Oct 2014 )

Back