ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2557

22/Oct/2014
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมกันนี้ ดร.จักรกฤษณ์ ที่ปรึกษาโครงการ FTA ได้เข้ามาให้ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการฯ และมี โบรคเกอร์จาก บจก.นานาบริการ มาให้ข้อมูลการประกันภัยของธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจไซโล และธุรกิจห้องเย็น ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

Back