ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ

24/Sep/2014
นายสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายลงทุน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ค้าส่งและค้าปลีก, ร่าง พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม อาคารจรูญ สีบุญเรือง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

Back