ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานสัมมนายุทธศาสตร์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Business Reform to Move Forward”

08/Sep/2014
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนายุทธศาสตร์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "Business Reform to Move Forward”
 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยในช่วงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกากลุ่มยุทธศาสตร์ ได้แบ่งกลุ่มการสัมมนา 3 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มธุรกิจและนำมาต่อยอดการทำยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป ได้แก่

กลุ่มที่ 1 "ยุทธศาสตร์กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง โลจิสติกส์ ICT และ Digital Marketing”

กลุ่มที่ 2 "ยุทธศาสตร์กลุ่มธุรกิจเกษตร อาหาร และเกษตรพลังงาน”

กลุ่มที่ 3 "ยุทธศาสตร์กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว”

ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธีนี รอยัล เมอริเดียน  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557
 

Back