ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งาน “Together is Power” โดยสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย

26/Aug/2014
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย นายสุชัย สถาพร, น.ส.สุวิมล พงศ์พิทยานันต์, น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ, นายสิทธิชัย วชิรพรพงศา, นายธนยศ เถกิงเกียรติ, น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ และนายพิชัย อธิเกียรติ จาก บจก.เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้าประจำปี 2557 ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน "Together is Power” เพื่อร่วมสร้างพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของสมาคมการค้าทั้ง 128 สมาคม ให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต (ภาคบ่าย) และงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมการค้า (ภาคค่ำ) ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2557 ณ โรงแรม Centara Grand at Central World เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557

Back