ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานครบรอบ 94 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ “วันพาณิชย์ ปี 2557”

20/Aug/2014
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย นายสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคมฯ, นายพรชัย เอื้อครองธรรม อุปนายกสมาคมฯ, น.ส.สุวิมล พงศ์พิทยานันต์ อุปนายกสมาคมฯ, นายไพศิลป์ ไชยพิเดช กรรมการฝ่ายทะเบียน-สารสนเทศ, น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ กรรมการฝ่ายวิจัย-พัฒนา, นายธนยศ เถกิงเกียรติ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 94 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ "วันพาณิชย์ ปี 2557” ณ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 พร้อมกันนี้ทางสมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิวิสสุกรรม (สำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์) เป็นจำนวนเงิน 5,000 (ห้าพัน) บาท

Back